Søturen - Ry ved Silkeborg

Fre 13 Aug – Søn 15 Aug

Sø- turen går til Ry v. Silkeborg, hvor vi har base på  Birkhede Camping. Om lørdagen sejler vi gennem Birksø & Rosvig til Juelsø, hvor vi gæster Himmelbjerget og søndag sejles en rundtur på Knudsø.

Tilmelding og nærmere informationer: Gert 30 66 64 43

VIGTIGT – VIGTIGT!! Bindende tilmelding senest en uge før turens dato. Det er et stort arbejde, at pakke kanoerne og være turleder, og derfor ærgerligt, hvis de tilmeldte ikke dukker op.

Gå tilbage